Contributie

De contributie is als volgt:

  • € 85  Competitie spelers (Senioren)
  • € 65  Recreanten (Senioren)
  • € 60  Competitie spelers (Jeugd t/m 18 jaar)
  • € 35  Recreanten (Jeugd)

Lid worden? Je kunt je online inschrijven via de website hier.

Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 10,00 te voldoen bij betaling van de eerste contributie. De contributie moet halfjaarlijks overgemaakt worden op girorekening NL65INGB0003369600. Er wordt géén acceptgiro gestuurd.

De contributie dient voor 1 oktober respectievelijk 1 maart te zijn voldaan.