Historie

Bij de Maassluise tafeltennisvereniging TOG is de aandacht vooral gericht op de jeugd. Ongeveer twintig tieners worden wekelijks begeleid door enkele enthousiaste en kundige trainers en coaches. En dat heeft effect, want het aantal jeugd leden neemt de laatste tijd toe.

De seniorenafdeling bestaat uit tafeltennissers die in de meeste gevallen al lange tijd lid zijn. Natuurlijk willen ze hun partijen winnen, maar een gezellige wedstrijdavond vinden ze ook niet onbelangrijk.

 

Christelijke jonge mannen

Terugkijken op de ruim zestigjarige historie van TOG (T.O.G. staat voor ‘Tot Ons Genoegen’), is terugkijken op een vereniging waar de sportieve prestaties – misschien met uitzondering van de jaren zeventig – niet heilig zijn.

De start van Tot Ons Genoegen op 28 september 1950 laat een recreatieve club zien, een vereniging die min of meer een status aparte krijgt binnen de Christelijke Jonge Mannen Vereniging. De zolder van Sursum Corda, het verenigingsgebouw van de hervormde kerk wordt vanaf dat moment meer en meer het domein van de Maassluise pingpongers. Het vormde de allereerste groep tafeltennissers die begonnen met vriendschappelijke wedstrijden en vanaf 1955 deelnamen aan de competitie in NTTB-verband (Figuur 1).

Figuur 1. Spelers van TOG Maassluis, periode 1950-1955.

 

Een veel terugkerende naam uit de eerste drie decennia van TOG is Piet Pleysier; niet alleen eerste teamspeler, maar ook een periode voorzitter en later sponsor. Hetzelfde geldt voor zijn zoon Frans, die lange tijd deel uitmaakte van het eerste team. Wie de competitieprogramma’s van pakweg 1960 tot 2000 naast elkaar legt, valt daarnaast de naam Hans Nicolaï op: steeds uitkomend in een van de hogere teams, zesmaal clubkampioen (voor het eerst in 1965, de laatste keer in 1991) en bovenal een geduchte verdediger in de afdeling.

 

Ledenstop

Momenteel telt de vereniging ongeveer vijftig leden, en zou men er graag meer achter de groene tafel zien. Ruim dertig jaar terug was het andere koek. TOG telde maar liefst 160 leden, en er was een ledenstop. Ja echt waar, de Maassluise Olympiahal kon onmogelijk nog meer tafeltennissers bergen dan het al deed. Het ledental daalde daarna weer, waarna eind jaren tachtig een aantal leden de kar weer flink ging trekken. Door de inzet en het enthousiasme van onder andere Maarten en Dicky Jordaan werd met name de jeugdafdeling nieuw leven ingeblazen. TOG telde op een gegeven moment bijna tachtig jeugdleden en tien teams in de jeugdcompetitie, waarvan drie meisjesteams.

Langzaamaan werd het aantal leden weer minder, maar de aandacht voor de jeugd (onder leiding van onder ander Robert Kuiper en Elize Oosterberg) bleef. TOG kent een vrij goede doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren, terwijl ook het kader vergeleken met andere verenigingen behoorlijk jong is.

 

Broers Capellen

Sportief gezien springen de jaren zeventig er voor de Maassluizers overduidelijk uit. Meervoudig Rotterdams kampioen Nico Capellen (Figuur 2) kwam -na een uitstapje van enkele jaren bij TOGB in Berkel en Rodenrijs- begin jaren zeventig terug op het oude nest. Samen met broer Frans Capellen en Schiedammer Wim van der Poort vormde hij zo’n zeven jaar het eerste team van Bowling Maassluis TOG, in die tijd dus vernoemd naar de sponsor. Het trio kwam onder meer uit in de hoofdklasse, het op een na hoogste niveau in Nederland, en tafeltenniste bijvoorbeeld tegen de broers Jan en Anne Vlieg. Meer recente successen zijn nog behaald in 2006 en 2007 waarin de hoofdmacht van TOG promotie naar de promotieklasse afdwong bij zowel de senioren als bij de junioren.

Figuur 2. TOG speler Nico Capellen (links) in actie in de hoofdklasse (jaren ‘70).

 

Trainingskamp voor de jeugd

Tegenwoordig timmeren de Maassluise tafeltennissers wat de prestaties betreft minder aan de weg. De zeven seniorenteams (drie komen er uit in de reguliere competitie met teams van drie tafeltennissers, vier in de duocompetitie) tafeltennissen in de afdeling West van de NTTB. In de competitieteams spelen zowel heren als dames. Naast de vrijdagse competitieavond, is er op dinsdagavond de mogelijkheid om te trainen.

Door de jeugdleden wordt er uiteraard ook getraind. De vereniging telt op dit moment twee trainingsavonden (woensdag en vrijdag) en drie trainers: Ming Chu, Jeroen Hendriks en Ewoud van Velzen (Figuur 3). Sinds iets meer dan een jaar is er een grotendeels nieuwe jeugdgroep en zijn er inmiddels (weer) vier jeugdteams met elk een eigen coach. Mede dankzij zowel die coaches als de trainingen zit er duidelijk een stijgende lijn de prestaties. Voorafgaand aan de najaarscompetitie organiseerden TOG voor de jeugd een trainingsweekend in Brielle.

Figuur 3. Jeugdspelers TOG samen met de trainers in de Olympiahal (voorjaar 2013).

 

Fotos en tekst van: Jos van Nierop