Inschrijfformulier

Bij verzending van dit formulier dient u kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de verenigingsreglementen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 10,00 te voldoen bij betaling van de eerste contributie.

    captcha