ALV woensdag 13 oktober

Ledenbijeenkomst tafeltennisvereniging Tot Ons Genoegen Maassluis

13 oktober 2021 in het verenigingsgebouw van basketbal vereniging Green Eagles, Haydnlaan 1A,

Maassluis

Aanvang 18:45 uur

De bijeenkomst kent een formeel en een informeel deel.
1. Opening door gespreksleider Johan de Waard
2. Presentatie door de spreker van de avond over voorbereiding en uitvoering van topsport
3. Toelichting op de uitgevoerde kascontrole over de jaren 2018 tot en met 2020
4. Bestuursverkiezing
5. Begroting en contributies
6. Sluiting

Voor meer info zie onderstaande link

Ledenbijeenkomst tafeltennisvereniging Tot Ons Genoegen Maassluis (1)