Maatschappelijke stage Frenk

Foto: Frenk Poldervaart wint TOG clubkampioenschappen 2013 tegen Jordi Post.

 

Maatschappelijke stage Frenk Poldervaart

Tafeltennisvereniging TOG heeft een groep jeugdtafeltennissers in de leeftijdscategorie 7-17 jaar. Veel van deze spelers trainen 2 keer per week, spelen regelmatig toernooien en spelen ook allemaal competitie in de afdeling West van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Om dit mogelijk te maken heeft TOG een bestuurlijk en operationeel kader wat bestaat uit 3 bestuursleden, 2 jeugdtrainers, 5 coaches, 1 website administrator en 2 wedstrijdsecretarissen. Dit relatief kleine kader zorgt ervoor dat de vereniging draaiende wordt gehouden en dat de spelers zo goed mogelijk geïnformeerd en begeleid worden in het uitoefenen van hun sport.

De maatschappelijke stage van Frenk sluit aan bij de algemene organisatie van de club en sluit aan bij interesse gebieden van Frenk. Frenk is een 5e-jaars VWO-student aan het Reviuslyceum in Maassluis en al wat jaartjes lid van de tafeltennisvereniging. In 2013 werd hij voor de eerste keer algemeen clubkampioen bij de jeugd. Frenk speelt competitie op 3e klasse niveau in het eerste team van TOG samen met Jordi Post en Mark van Kester.

Voor wat betreft de stage zal Frenk zich gaan bezighouden met een aantal opdrachten:

 

1- Bijwonen en actief participeren in één of meerdere vergaderingen van het Dagelijks Bestuur in de rol als Algemeen Bestuurslid Jeugdzaken.

2- Meehelpen met organisatie trainingskamp (najaar 2013).

3- Meehelpen met begeleiding tafeltennis toernooi (Westlandse kampioenschappen 2013)

4- Training geven aan jeugd (voorjaar 2013).

5- Meehelpen met actualiseren TOG website (voorjaar 2013).

 

1. Bijwonen Algemene Bestuursvergadering

In 2013 heeft Frenk enkele keren een vergadering van het Algemene Bestuur bijgewoond. Na een korte introductie over de taken van de secretaris, penningmeester en de voorzitter, kon Frenk al snel ervaren hoe, en op welke wijze, er over de diverse agendapunten inhoudelijk werd gesproken. Met name bij het overleggen van jeugdzaken kon Frenk ook zelf zijn mening inbrengen. Belangrijkste items die werden besproken waren, a) het beperkte aantal trainers beschikbaar voor jeugdtrainingen, (b) het werven van (betaalbare) nieuwe jeugdtrainers, (c) het subsidie plan (TOG Masterclass), (d) de Grote Clubactie en (e) het jeugdtrainingskamp in Apeldoorn. Frenk gaf aan op termijn wellicht een functie in het TOG bestuur te willen invullen.

 

2. Trainingskamp 2013

Frenk heeft een rol gespeeld in de organisatie en voorbereiding van het jeugdtrainingskamp (september 2013). Met name was Frenk betrokken bij het maken van keuzes omtrent speellocatie en overnachtingen. Samen met twee bestuursleden (tevens jeugdtrainers) is Frenk op locatie geweest (bij ttv de Brug in Apeldoorn) om de beoogde faciliteiten te bekijken. Frenk heeft ook actief meegeholpen in het werven van deelnemers.

 

3. Westlandse kampioenschappen 2013 en Zuid-Hollandse kampioenschappen 2014

Tijdens twee toernooien (mei 2013, januari 2014) heeft Frenk zich verantwoordelijk gesteld voor het vervoer van spelers. Vanaf de verzamelplek had hij de taak om de aanwezigheid van de ongeveer 10 deelnemers -als ook de vertrektijd van de auto’s- in de gaten te houden.

 

4. Training

Frenk heeft in 2013 een paar keer de warming-up als ook een technische training verzorgt aan de jeugdgroep van TOG. Onder toezicht van twee jeugdtrainers deed Frenk dat vrijwel zelfstandig. Hoewel Frenk niet ervaren is, deed hij dit toch op een prima wijze.

 

5. Actualiseren website

Het plan is om in februari/maart 2014, samen met de website administrator, een bijdrage te gaan leveren aan de informatie voorziening op de TOG website. Frenk zal leren hoe om te gaan met het posten van artikelen in een zgn. contentmanagementsysteem (CMS) omgeving.

 

*****   Bijgewerkt op 03/02/2013 door E.J.J. van Velzen (TOG Maassluis)  *****

 

Tips:

Website ittf: http://www.ittf.com/ittv/