Categorie: Maatschapelijke stage

Maatschappelijke stage Frenk

Foto: Frenk Poldervaart wint TOG clubkampioenschappen 2013 tegen Jordi Post.

 

Maatschappelijke stage Frenk Poldervaart

Tafeltennisvereniging TOG heeft een groep jeugdtafeltennissers in de leeftijdscategorie 7-17 jaar. Veel van deze spelers trainen 2 keer per week, spelen regelmatig toernooien en spelen ook allemaal competitie in de afdeling West van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Om dit mogelijk te maken heeft TOG een bestuurlijk en operationeel kader wat bestaat uit 3 bestuursleden, 2 jeugdtrainers, 5 coaches, 1 website administrator en 2 wedstrijdsecretarissen. Dit relatief kleine kader zorgt ervoor dat de vereniging draaiende wordt gehouden en dat de spelers zo goed mogelijk geïnformeerd en begeleid worden in het uitoefenen van hun sport.

De maatschappelijke stage van Frenk sluit aan bij de algemene organisatie van de club en sluit aan bij interesse gebieden van Frenk. Frenk is een 5e-jaars VWO-student aan het Reviuslyceum in Maassluis en al wat jaartjes lid van de tafeltennisvereniging. In 2013 werd hij voor de eerste keer algemeen clubkampioen bij de jeugd. Frenk speelt competitie op 3e klasse niveau in het eerste team van TOG samen met Jordi Post en Mark van Kester.

Voor wat betreft de stage zal Frenk zich gaan bezighouden met een aantal opdrachten:

 

1- Bijwonen en actief participeren in één of meerdere vergaderingen van het Dagelijks Bestuur in de rol als Algemeen Bestuurslid Jeugdzaken.

2- Meehelpen met organisatie trainingskamp (najaar 2013).

3- Meehelpen met begeleiding tafeltennis toernooi (Westlandse kampioenschappen 2013)

4- Training geven aan jeugd (voorjaar 2013).

5- Meehelpen met actualiseren TOG website (voorjaar 2013).

 

1. Bijwonen Algemene Bestuursvergadering

In 2013 heeft Frenk enkele keren een vergadering van het Algemene Bestuur bijgewoond. Na een korte introductie over de taken van de secretaris, penningmeester en de voorzitter, kon Frenk al snel ervaren hoe, en op welke wijze, er over de diverse agendapunten inhoudelijk werd gesproken. Met name bij het overleggen van jeugdzaken kon Frenk ook zelf zijn mening inbrengen. Belangrijkste items die werden besproken waren, a) het beperkte aantal trainers beschikbaar voor jeugdtrainingen, (b) het werven van (betaalbare) nieuwe jeugdtrainers, (c) het subsidie plan (TOG Masterclass), (d) de Grote Clubactie en (e) het jeugdtrainingskamp in Apeldoorn. Frenk gaf aan op termijn wellicht een functie in het TOG bestuur te willen invullen.

 

2. Trainingskamp 2013

Frenk heeft een rol gespeeld in de organisatie en voorbereiding van het jeugdtrainingskamp (september 2013). Met name was Frenk betrokken bij het maken van keuzes omtrent speellocatie en overnachtingen. Samen met twee bestuursleden (tevens jeugdtrainers) is Frenk op locatie geweest (bij ttv de Brug in Apeldoorn) om de beoogde faciliteiten te bekijken. Frenk heeft ook actief meegeholpen in het werven van deelnemers.

 

3. Westlandse kampioenschappen 2013 en Zuid-Hollandse kampioenschappen 2014

Tijdens twee toernooien (mei 2013, januari 2014) heeft Frenk zich verantwoordelijk gesteld voor het vervoer van spelers. Vanaf de verzamelplek had hij de taak om de aanwezigheid van de ongeveer 10 deelnemers -als ook de vertrektijd van de auto’s- in de gaten te houden.

 

4. Training

Frenk heeft in 2013 een paar keer de warming-up als ook een technische training verzorgt aan de jeugdgroep van TOG. Onder toezicht van twee jeugdtrainers deed Frenk dat vrijwel zelfstandig. Hoewel Frenk niet ervaren is, deed hij dit toch op een prima wijze.

 

5. Actualiseren website

Het plan is om in februari/maart 2014, samen met de website administrator, een bijdrage te gaan leveren aan de informatie voorziening op de TOG website. Frenk zal leren hoe om te gaan met het posten van artikelen in een zgn. contentmanagementsysteem (CMS) omgeving.

 

*****   Bijgewerkt op 03/02/2013 door E.J.J. van Velzen (TOG Maassluis)  *****

 

Tips:

Website ittf: http://www.ittf.com/ittv/

 

Maatschappelijke stage Bas

Inleiding

In opdracht van mijn school het vmbo Geuzencollege Vlaardingen (2 de jaars) moet ik dertig uur stage lopen op een vereniging of vrijwilligers groep. Deze stage word maatschappelijke stage genoemd, en is er voor bedoeld om een beetje werk ervaring op te doen. Ik doe mijn stage op de tafeltennisvereniging TOG uit Maassluis. Omdat ik zelf op tafeltennis zit en ik dat een goede manier vindt om mijn dertig uur vol te maken. En het lijkt mij leerzaam om beginnende spelers iets van de sport te leren en zelf iets te leren over het opzetten van een website.

 

 

Stage opdracht

Tijdens mijn stage zal ik een training van ongeveer 36 minuten gaan verzorgen met een beginnende tafeltennisser. In dit programma zal ik de nadruk leggen op het samenstellen van oefenstof, het overbrengen van basisvaardigheden en de communicatie met speler en trainersstaf. De oefenstof zal ik samen met de trainers voorbereiden, uitvoeren en nabespreken. Ik ga ook een warming-up verzorgen bij enkelen trainingen van de jeugd groep.  Samen met de website beheerder van TOG zal ik ook de website bijwerken en mijn verslag op de website plaatsen.

 

 

Opdracht 1

 

De trainingssessie bestaat uit 5 onderdelen:

 

1- Overleg oefeningen met trainersstaf                    

2- Bal hooghouden op het batje forehand\backhand 

3- Loopoefening tussen elke slag naar achter lopen           

4- Oefeningen / multi-bal trainingen                         

5- Opruimen speelveld + materialen                         

6- Nabespreken met trainersstaf + speler                

 

 

De oefeningen heb ik besproken met de hoofdtrainers. Zij vonden het een leuk en leerzaam programma wat goed past bij de beginnende speler (Bouke). Zij gaven aan goed op te letten op een goede technische forehand en dit ook steeds duidelijk tegen hem te zeggen.

 

De training ging heel erg goed. Bouke heeft goed gespeeld en hij vond het ook leuk. Volgende keer moet Bouke meer op de backhand getraind worden. De opslag ging ook best goed, al moet hij nog steeds goed nadenken over het opgooien. De forehand gaat prima. Misschien de volgende keer een forehand topspin leren.

 

De nabespreking was erg goed. De trainers vonden wel dat ik meer aanwijzingen moest geven en dat ik de ballen wat rustiger moet aanspelen. Heel tevreden waren ze over de tijdsduur van de training. Deze was precies zoals ik had uitgedacht.

 

 

Opdracht 2

Bij de warming-up heb ik de spelers (6-12) eerst een paar rondjes laten lopen. Daarna heb ik er een paar opdrachten bij gedaan zoals hakken billen, sprintje trekken, zijwaartse sprongen en springen. Na deze  hardloop oefeningen heb ik ze een paar rekoefeningen laten doen zoals vuisten draaien en enkel-draaien. Ze vonden het een goede warming-up en ze deden goed met de opdrachten mee. Ik heb twee verschillende warming-upen gegeven. De eerste keer vonden de trainers dat ik de opdrachten duidelijker moest uitspreken en de tweede keer ging dat beter. Ik vond het erg spannend om iedereen mee te laten doen, en een goede warming-up te geven.

 

Opdracht 3

Ik heb ook samen met  de website beheerder een artikel geplaatst op de TOG website. In dat artikel stond een wedstrijdverslag van 23 maart 2013. Dat artikel was ingestuurd door de hoofdtrainer Ming Chu. Ook heb ik mij maatschappelijk stageverslag op de website gepubliceerd. Ik heb het volgende schema daarbij gemaakt en gevolgd: